Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61290-4-1, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 61290-4-1:2011
IEC Publikation: IEC 61290-4-1:2011

Svensk titel:
Fiberoptiska förstärkare - Provningsmetoder - Del 4-1: Förstärkningsövergångsparametrar - Dubbel-våglängdsmetod

Engelsk titel:
Optical amplifiers - Test methods - Part 4-1: Gain transient parameters - Two-wavelength method

Fastställelsedatum: 2012-06-13  |  Upphävandedatum: 2019-10-31
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 20
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61290-4-1, utg 2:2017.

ICS: 33.180.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.