Ansvarig svensk kommitté: TK 59  Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60704-2-13, utg 2:2011
CENELEC Publikation: EN 60704-2-13:2011
IEC Publikation: IEC 60704-2-13:2011

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for range hoods

Fastställelsedatum: 2011-10-05  |  Upphävandedatum: 2019-11-30
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 26
Används tillsammans med: SS-EN 60704-1, utg 3, 2010.
Ersätter: SS-EN 60704-2-13, utg 1, 2000, SS-EN 60740-2-13/A1, utg 1, 2007 och SS-EN 60704-2-13/A2, utg 1, 2009, gäller ej fr o m 2014-03-03.  |  Ersätts av: SS-EN 60704-2-13, utg 3:2017.

ICS: 17.140.20; 97.040.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.