Ansvarig svensk kommitté: TK 17B  Kopplingsapparater för högst 1000 V

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50557, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 50557:2011
IEC Publikation:

Svensk titel:
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Anordningar för automatisk återinkoppling (ARD) för dvärgbrytare och för jordfelsbrytare med eller utan inbyggt överströmsskydd (RCBO och RCCB) för hushållsbruk och liknande

Engelsk titel:
Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit breakers-RCBOs-RCCBs for household and similar uses

Fastställelsedatum: 2012-05-09  |  Upphävandedatum: 2021-01-17
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 51
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 63024, utg 1:201X.

ICS: 29.120.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.