Ansvarig svensk kommitté: TK 80  Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61162-450, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 61162-450:2011
IEC Publikation: IEC 61162-450:2011

Svensk titel:
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - Digitala gränssnitt - Del 450: Flera sändare och flera mottagare - Ethernetbaserat nät

Engelsk titel:
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection

Fastställelsedatum: 2012-03-14  |  Upphävandedatum: 2021-06-08
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 62
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 61162-450, utg 2:2018.

ICS: 47.020.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.