Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 55032, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 55032:2012
IEC Publikation: CISPR 32:2012

Svensk titel:
Multimediautrustning - EMC-fordringar - Emission

Engelsk titel:
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements

Fastställelsedatum: 2012-10-10  |  Upphävandedatum: 2018-05-05
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 83
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 55013, utg 3:2013, SS-EN 55022, utg 4:2011, SS-EN 55103-1, utg 2:2009 och SS-EN 55103-1/A1, utg 1:2013, gäller ej fr o m 2017-03-05.  |  Ersätts av: SS-EN 55032, utg 2:2015 och delvis av SS-EN 50561-1, utg 1:2013.

ICS: 33.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum March 2012 och August 2012 till CISPR 32 är inarbetade i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.