Ansvarig svensk kommitté: TK 80  Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61993-2, utg 2:2013
CENELEC Publikation: EN 61993-2:2013
IEC Publikation: IEC 61993-2:2012

Svensk titel:
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 2: Utrustning i klass A för fartyg - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat

Engelsk titel:
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification systems (AIS) - Part 2: Class A shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Operational and performance requirements, methods of test and required test results

Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2021-08-23
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 132
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61993-2, utg 1, 2003, gäller ej fr o m 2015-11-23.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 61993-2, utg 3:201X.

ICS: 47.020.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.