Ansvarig svensk kommitté: TK 101  Elektrostatik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61340-4-4, utg 2:2012
CENELEC Publikation: EN 61340-4-4:2012
IEC Publikation: IEC 61340-4-4:2012

Svensk titel:
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-4: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Klassning av storsäckar (FIBC-behållare) med avseende på elektrostatiska egenskaper

Engelsk titel:
Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)

Fastställelsedatum: 2012-06-13  |  Upphävandedatum: 2021-03-06
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 41
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61340-4-4, utg 1, 2005, gäller ej fr o m 2015-02-22.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 61340-4-4, utg 3:2018.

ICS: 17.220.99; 29.020.00; 55.080.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.