Ansvarig svensk kommitté: TK 116  Säkerhet hos elektriska handverktyg

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61029-2-1, utg 3:2012
CENELEC Publikation: EN 61029-2-1:2012
IEC Publikation: IEC 61029-2-1:1993

Svensk titel:
Transportabla motordrivna elverktyg - Säkerhet - Del 2-1: Särskilda fordringar på cirkelsågar

Engelsk titel:
Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-1: Particular requirements for circular saws benches

Fastställelsedatum: 2012-12-19  |  Upphävandedatum: 2019-08-21
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 32
Används tillsammans med: SS-EN 61029-1, utg 3, 2009.
Ersätter: SS-EN 61029-2-1, utg 2:2010, gäller ej fr o m 2015-09-03.  |  Ersätts av: SS-EN 62841-3-1, utg 1:2015.

ICS: 25.140.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: A1:1999 + A2:2001 till IEC 61029-2-1:1993 är inarbetade i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.