Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61158-5-3, utg 2:2012
CENELEC Publikation: EN 61158-5-3:2012
IEC Publikation: IEC 61158-5-3:2010

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Fältbuss - Del 5-3: Definition av tjänster i applikationsskiktet - Delar i fältbuss, Typ 3

Engelsk titel:
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-3: Application layer service definition - Type 3 elements

Fastställelsedatum: 2012-09-12  |  Upphävandedatum: 2017-09-22
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 439
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61158-5-3, utg 1:2008, gäller ej fr o m 2015-03-28.  |  Ersätts av: SS-EN 61158-5-3, utg 3:2015.

ICS: 25.040.40; 35.100.70; 35.110.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.