Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61158-6-9, utg 2:2012
CENELEC Publikation: EN 61158-6-9:2012
IEC Publikation: IEC 61158-6-9:2010

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Fältbuss - Del 6-9: Specifikation av protokoll i applikationsskiktet - Delar i fältbuss, Typ 9

Engelsk titel:
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-9: Application layer protocol specification - Type 9 elements

Fastställelsedatum: 2012-10-10  |  Upphävandedatum: 2017-09-23
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 97
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61158-6-9, utg 1:2008, gäller ej fr o m 2015-03-28.  |  Ersätts av: SS-EN 61158-6-9, utg 3:2015.

ICS: 25.040.40; 35.100.70; 35.110.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.