Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61987-11, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 61987-11:2012
IEC Publikation: IEC 61987-11:2012

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 11: Egenskapslista för elektroniskt datautbyte inom industriell processtyrning - Generella strukturer

Engelsk titel:
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 11: Lists of Properties (LOP) of measuring equipment for electronic data exchange - Generic structures

Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2020-04-21
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 54
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61987-11, utg 2:2017.

ICS: 25.040.40; 35.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.