Ansvarig svensk kommitté: TK 48D  Mekaniska byggsätt

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61587-1, utg 3:2012
CENELEC Publikation: EN 61587-1:2012
IEC Publikation: IEC 61587-1:2011

Svensk titel:
Elektronikutrustningar - Mekaniska byggsätt - Provningar för IEC 60917 och IEC 60297 - Del 1: Fordringar beträffande miljötålighet och säkerhet under inomhusförhållanden, jämte provningsuppställningar, för skåp, stativ, kortramar och chassier

Engelsk titel:
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 series - Part 1: Environmental requirements, test set-up and safety aspects for cabinets, racks, subracks and chassis under indoor conditions

Fastställelsedatum: 2012-05-09  |  Upphävandedatum: 2020-04-21
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 25
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61587-1, utg 2, 2007, gäller ej fr o m 2014-12-13.  |  Ersätts av: SS-EN 61587-1, utg 4:2017.

ICS: 31.240.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.