Ansvarig svensk kommitté: TK 37  Ventilavledare

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60099-5, utg 2:2013
CENELEC Publikation: EN 60099-5:2013
IEC Publikation: IEC 60099-5:2013

Svensk titel:
Avledare - Del 5: Vägledning vid val och användning

Engelsk titel:
Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations

Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2021-02-23
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 147
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60099-5, utg 1, 1998 och SS-EN 60099-5/A1, utg 1, 2000, gäller ej fr o m 2016-06-26.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60099-5, utg 3:2018.

ICS: 29.120.50; 29.240.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.