Ansvarig svensk kommitté: TK 49  Styrkristaller

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62276, utg 2:2013
CENELEC Publikation: EN 62276:2013
IEC Publikation: IEC 62276:2012

Svensk titel:
Halvledare - Skivor för användning i ytvågstillämpningar - Egenskaper och provning

Engelsk titel:
Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device applications - Specifications and measuring methods

Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2019-11-28
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 42
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62276, utg 1, 2006, gäller ej fr o m 2015-11-23.  |  Ersätts av: SS-EN 62276, utg 3:2017.

ICS: 31.140.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.