Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62439-3, utg 2:2012
CENELEC Publikation: EN 62439-3:2012
IEC Publikation: IEC 62439-3:2012

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Nät med hög driftsäkerhet - Del 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) och High-availability Seamless Redundancy (HSR)

Engelsk titel:
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR)

Fastställelsedatum: 2012-11-14  |  Upphävandedatum: 2021-02-02
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 86
Används tillsammans med: SS-EN 62439-1, utg 1, 2010.
Ersätter: SS-EN 62439-3, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2015-08-09.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 62439-3, utg 3:2018.

ICS: 25.040.00; 35.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.