Ansvarig svensk kommitté: TK 81  Åskskydd

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62561-2, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 62561-2:2012
IEC Publikation: IEC 62561-2:2012

Svensk titel:
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 2: Ledare och jordelektroder

Engelsk titel:
Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes

Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2021-03-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 38
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50164-2, utg 2:2009, gäller ej fr o m 2015-03-16.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 62561-2, utg 2:2018.

ICS: 29.020.00; 91.120.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.