Ansvarig svensk kommitté: TK 17B  Kopplingsapparater för högst 1000 V

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60947-2, utg 4:2006/A2:2013
CENELEC Publikation: EN 60947-2:2006/A2:2013
IEC Publikation: IEC 60947-2:2006/A2:2013

Svensk titel:
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 2: Effektbrytare

Engelsk titel:
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers

Fastställelsedatum: 2013-07-03  |  Upphävandedatum: 2020-10-13
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 22
Används tillsammans med: SS-EN 60947-2, utg 4, 2006, som fr o m 2016-03-07 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60947-2, utg 5:2018.

ICS: 29.130.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.