Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 55016-1-5, utg 1:2005/A1:2013
CENELEC Publikation: EN 55016-1-5:2004/A1:2012
IEC Publikation: CISPR 16-1-5:2003/A1:2012

Svensk titel:
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 1-5: Specificering och validering av kalibrerings- och referensprovplatser för antenner (CALTS och REFTS), 30 MHz till 1000 MHz

Engelsk titel:
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Specifications and validation procedures for CALTS and REFTS from 30 MHz to 1 000 MHz

Fastställelsedatum: 2013-01-22  |  Upphävandedatum: 2018-01-21
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 10
Används tillsammans med: SS-EN 55016-1-5, utg 1, 2005, som fr o m 2015-07-24 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 55016-1-5, utg 2:2015.

ICS: 33.100.10; 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Tillägget ändrar standardens titel.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.