Ansvarig svensk kommitté: TK 21  Laddningsbara batterier

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62485-1, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 62485-1:2018
IEC Publikation: IEC 62485-1:2015

Svensk titel:
Laddningsbara batterier och batterianläggningar - Säkerhet - Del 1: Allmänt

Engelsk titel:
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 1: General safety information

Fastställelsedatum: 2018-10-17  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 22
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50272-1, utg 1, 2011, gäller ej fr o m 2021-04-09.  |  Ersätts av:

ICS: 29.220.20; 29.220.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.