Ansvarig svensk kommitté: TK 79  Larmsystem

Överföringsform: Översättning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50132-7, utg 2:2013
CENELEC Publikation: EN 50132-7:2012
IEC Publikation:

Svensk titel:
Larmsystem - Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) - Del 7: Tillämpningsanvisningar

Engelsk titel:
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 7: Application guidelines

Fastställelsedatum: 2013-01-22  |  Upphävandedatum: 2018-04-13
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 59
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50132-7, utg 1:1996 och SS-EN 50132-7 C1, utg 1:1997, gäller ej fr o m 2015-06-18.  |  Ersätts av: SS-EN 62676-4, utg 1:2016.

ICS: 13.310.00; 33.160.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Innehåller färgbilder.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.