Ansvarig svensk kommitté: TK 59  Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50193-1, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 50193-1:2013
IEC Publikation:

Svensk titel:
Vattenvärmare av genomströmningstyp - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Electric instantaneous water heaters - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2019-05-23
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 19
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50193, utg 1, 1997, gäller ej fr o m 2015-11-05.  |  Ersätts av: SS-EN 50193-1, utg 2:2016.

ICS: 91.140.65  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.