Ansvarig svensk kommitté: TK 79  Larmsystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50131-6, utg 2:2008/A1:2014
CENELEC Publikation: EN 50131-6:2008/A1:2014
IEC Publikation:

Svensk titel:
Larmsystem - Inbrottslarmsystem - Del 6: Strömförsörjning

Engelsk titel:
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies

Fastställelsedatum: 2014-09-16  |  Upphävandedatum: 2020-09-18
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 12
Används tillsammans med: SS-EN 50131-6, utg 2, 2008, som fr o m 2017-03-17 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50131-6, utg 3:2018.

ICS: 13.310.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.