Ansvarig svensk kommitté: TK 215  Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50174-2, utg 2:2009/A1:2011/C1:2011
CENELEC Publikation: EN 50174-2:2009/A1:2011/C1:2011
IEC Publikation:

Svensk titel:
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus

Engelsk titel:
Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings

Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2021-05-21
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 2
Används tillsammans med: SS-EN 50174-2/A1, utg 1, 2011.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50174-2, utg 3:2018.

ICS: 35.110.00; 91.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.