Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50289-4-16, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 50289-4-16:2012
IEC Publikation:

Svensk titel:
Tele- och datakablar - Provning - Del 4-16: Miljötålighetsprovning - Bibehållen elektrisk funktion vid brand

Engelsk titel:
Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-16: Environmental test methods - Circuit integrity under fire conditions

Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2019-07-22
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50289-4-16, utg 2:2016.

ICS: 33.120.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.