Ansvarig svensk kommitté: TK 29  Elektroakustik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60601-2-66, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 60601-2-66:2013
IEC Publikation: IEC 60601-2-66:2012

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-66: Särskilda fordringar på hörapparater och hörselsystem

Engelsk titel:
Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing instruments and hearing instrument systems

Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2018-07-31
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 45
Används tillsammans med: SS-EN 60601-1, utg 2, 2006.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60601-2-66, utg 2:2016.

ICS: 11.180.15; 17.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.