Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62150-3, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 62150-3:2012
IEC Publikation: IEC 62150-3:2012

Svensk titel:
Fiberoptik - Aktiva komponenter - Mätning och provning - Del 3: Variation i optisk effekt framkallad av mekaniska störningar i kontaktdonsgränssnitt och sändar-mottagargränssnitt

Engelsk titel:
Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures - Part 3: Optical power variation induced by mechanical disturbance in optical receptacles and transceiver interfaces

Fastställelsedatum: 2013-05-08  |  Upphävandedatum: 2018-06-11
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62150-3, utg 2:2015.

ICS: 33.180.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.