Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62665, utg 1:2014
CENELEC Publikation: EN 62665:2012
IEC Publikation: IEC 62665:2012

Svensk titel:
Multimedia - E-publicering och e-böcker - Texturavbildning för auditiv framställning av tryckt text

Engelsk titel:
Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book technologies - Texture map for auditory presentation of printed texts

Fastställelsedatum: 2014-03-12  |  Upphävandedatum: 2019-01-15
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62665, utg 2:2016.

ICS: 33.160.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.