Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62477-2, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 62477-2:2018
IEC Publikation: IEC 62477-2:2018

Svensk titel:
Säkerhetsfordringar på utrustning och system med halvledarströmriktare - Del 2: Strömriktare från 1000 V AC eller 1500 V DC till 36 kV AC eller 54 kV DC

Engelsk titel:
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 2: Power electronic converters from 1 000 V AC or 1 500 V DC up to 36 kV AC or 54 kV DC

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 107
Används tillsammans med: SS-EN 62477-1, utg 1, 2012, SS-EN 62477-1/A11, utg 1, 2014 och SS-EN 62477-1/A1, utg 1, 2017.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.