Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60794-1-22, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 60794-1-22:2012
IEC Publikation: IEC 60794-1-22:2012

Svensk titel:
Optokablar - Del 1-22: Artspecifikation - Grundläggande provningsmetoder - Miljötålighetsprovning

Engelsk titel:
Optical fibre cables - Part 1-22: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods

Fastställelsedatum: 2012-11-14  |  Upphävandedatum: 2020-11-09
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 29
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60794-1-2, utg 2, 2003, gäller ej fr o m 2015-07-17. Standarden ersätter delvis SS-EN 60794-1-2, utg 2, 2003.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60794-1-22, utg 2:2018.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.