Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 80601-2-58, utg 1:2009/A11:2011
CENELEC Publikation: EN 80601-2-58:2009/A11:2011
IEC Publikation:

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-58: Särskilda fordringar på grundläggande säkerhet och funktion på produkter för fakoemulsifiering och vitrektomi

Engelsk titel:
Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular requirements for basic safety and essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery

Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2018-05-29
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN 80601-2-58, utg 1, 2009, som fr o m 2014-10-01 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 80601-2-58, utg 2:2015.

ICS: 11.040.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrar Annex ZZ.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.