Ansvarig svensk kommitté: TK 91  Elektronikmonteringsteknik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61191-2, utg 2:2013
CENELEC Publikation: EN 61191-2:2013
IEC Publikation: IEC 61191-2:2013

Svensk titel:
Kretskort - Del 2: Gruppspecifikation - Lödda ytmonterade kretskort

Engelsk titel:
Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies

Fastställelsedatum: 2013-12-18  |  Upphävandedatum: 2020-10-13
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 28
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61191-2, utg 1, 1998, gäller ej fr o m 2016-07-10.  |  Ersätts av: SS-EN 61191-2, utg 3:2018.

ICS: 31.190.00; 31.240.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.