Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61169-47, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 61169-47:2012
IEC Publikation: IEC 61169-47:2012

Svensk titel:
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 47: Gruppspecifikation för koaxialdon med klämkoppling, för användning i 75 Ohm kabelnät (typ F-Quick)

Engelsk titel:
Radio-frequency connectors - Part 47: Sectional specification for radio-frequency coaxial connectors with clamp coupling, typically for use in 75 O cable networks (type F-Quick)

Fastställelsedatum: 2013-05-08  |  Upphävandedatum: 2018-05-04
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 20
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61169-47, utg 2:2015.

ICS: 33.120.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.