Ansvarig svensk kommitté: TK 78  Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60743, utg 3:2017
CENELEC Publikation: EN 60743:2013
IEC Publikation: IEC 60743:2013

Svensk titel:
Arbete med spänning - Terminologi

Engelsk titel:
Live working - Terminology for tools, devices and equipment

Fastställelsedatum: 2017-04-19  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 133
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60743, utg 2, 2002 och SS-EN 60743/A1, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2017-04-19.  |  Ersätts av:

ICS: 29.240.20; 29.260.00; 29.260.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Termer på sv och en i bilaga.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.