Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60968, utg 3:2013
CENELEC Publikation: EN 60968:2013
IEC Publikation: IEC 60968:2012

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Lysrörslampor för allmänna belysningsändamål

Engelsk titel:
Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements

Fastställelsedatum: 2013-02-15  |  Upphävandedatum: 2018-03-30
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 19
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60968, utg 2, 1993 och SS-EN 60968/A2, utg 1, 1999, gäller ej fr o m 2015-10-31.  |  Ersätts av: SS-EN 60968, utg 4:2015.

ICS: 29.140.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.