Ansvarig svensk kommitté: TK 66  Säkerhet hos elektronisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61010-2-012, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 61010-2-012:2016
IEC Publikation: IEC 61010-2-012:2016

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-012: Särskilda fordringar på utrustning för klimat- och miljötålighetsprovning och för temperaturkonditionering

Engelsk titel:
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment

Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 89
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 19.080.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.