Ansvarig svensk kommitté: TK 45  Kärnteknisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62808, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 62808:2016
IEC Publikation: IEC 62808:2015

Svensk titel:
Kärnkraftanläggningar - Instrumentering och styrsystem av betydelse för säkerheten - Konstruktion och kvalificering av isolationsenheter

Engelsk titel:
Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Design and qualification of isolation devices

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 19
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 27.120.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.