Ansvarig svensk kommitté: TK 32C  Finsäkringar

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60127-7, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 60127-7:2013
IEC Publikation: IEC 60127-7:2013

Svensk titel:
Finsäkringar - Del 7: Miniatyrfinsäkringar för särskilda tillämpningar

Engelsk titel:
Miniature fuses - Part 7: Miniature fuse-links for special applications

Fastställelsedatum: 2013-08-14  |  Upphävandedatum: 2018-10-27
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med: SS-EN 60127-1, utg 2, 2006 och SS-EN 60127-1/A1, utg 1, 2011.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60127-7, utg 2:2016.

ICS: 29.120.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.