Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50239, utg 1:2002/AC1:2012
CENELEC Publikation: EN 50239:1999/AC:2012
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Utrustning för radiostyrning av godstågslok

Engelsk titel:
Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for freight traffic

Fastställelsedatum: 2012-09-12  |  Upphävandedatum: 2020-11-27
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 2
Används tillsammans med: SS-EN 50239, utg 1, 2002.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50239, utg 2:2018.

ICS: 33.200.00; 45.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse. Innehåller sv avvikelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.