Ansvarig svensk kommitté: TK 106  Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50492, utg 1:2008/A1:2014
CENELEC Publikation: EN 50492:2008/A1:2014
IEC Publikation:

Svensk titel:
Standard för mätning på plats av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält från basstationer för mobiltelefoni

Engelsk titel:
Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations

Fastställelsedatum: 2014-04-16  |  Upphävandedatum: 2020-09-27
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 11
Används tillsammans med: SS-EN 50492, utg 1, 2008, som fr o m 2017-01-06 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62232, utg 1:2018.

ICS: 17.220.20; 33.070.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.