Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62714-1, utg 1:2015
CENELEC Publikation: EN 62714-1:2014
IEC Publikation: IEC 62714-1:2014

Svensk titel:
Dataformat för utbyte av konfigurationsdata för industriella automationssystem (AutomationML) - Del 1: Arkitektur och allmänna fordringar

Engelsk titel:
Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements

Fastställelsedatum: 2015-01-28  |  Upphävandedatum: 2021-06-04
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 85
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 62714-1, utg 2:2018.

ICS: 25.040.40; 35.060.00; 35.240.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.