Ansvarig svensk kommitté: TK 57  Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62325-451-1, utg 1:2014
CENELEC Publikation: EN 62325-451-1:2013
IEC Publikation: IEC 62325-451-1:2013

Svensk titel:
Kommunikation på energimarknaden - Del 451-1: Affärskvittensprocess och dess CIM-profil för den europeiska marknaden

Engelsk titel:
Framework for energy market communications - Part 451-1: Acknowledgement business process and contextual model for CIM European market

Fastställelsedatum: 2014-04-16  |  Upphävandedatum: 2020-03-06
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 41
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62325-451-1, utg 2:2017.

ICS: 33.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.