Ansvarig svensk kommitté: TK 57  Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61970-301, utg 4:2014
CENELEC Publikation: EN 61970-301:2014
IEC Publikation: IEC 61970-301:2013

Svensk titel:
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 301: Grund för gemensam informationsmodell (CIM)

Engelsk titel:
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base

Fastställelsedatum: 2014-09-16  |  Upphävandedatum: 2020-01-20
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 374
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61970-301, utg 3, 2013, gäller ej fr o m 2017-01-17.  |  Ersätts av: SS-EN 61970-301, utg 5:2017.

ICS: 33.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.