Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62366, utg 1:2008/A1:2015
CENELEC Publikation: EN 62366:2008/A1:2015
IEC Publikation: IEC 62366:2007/A1:2014

Svensk titel:
Medicintekniska produkter - Tillämpning av metoder för att säkerställa medicintekniska produkters användarvänlighet

Engelsk titel:
Medical devices - Application of usability engineering to medical devices

Fastställelsedatum: 2015-08-19  |  Upphävandedatum: 2018-03-31
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 9
Används tillsammans med: SS-EN 62366, utg 1, 2008, som fr o m 2018-04-14 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62366-1, utg 1:2016.

ICS: 11.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.