Ansvarig svensk kommitté: TK 108  Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60065, utg 4:2015
CENELEC Publikation: EN 60065:2014
IEC Publikation: IEC 60065:2014

Svensk titel:
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet

Engelsk titel:
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Fastställelsedatum: 2015-01-28  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 190
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60065, utg 3, 2002, SS-EN 60065/A1:2006, SS-EN 60065/A11:2008, SS-EN 60065/A12:2011, SS-EN 60065/A2:2010 och SS-EN 60065 C1:2006, gäller ej fr o m 2017-11-17.  |  Ersätts av: SS-EN 62368-1, utg 1:2014.

ICS: 97.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Innehåller svenska avvikelser.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.