Ansvarig svensk kommitté: TK 38  Mättransformatorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61869-6, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 61869-6:2016
IEC Publikation: IEC 61869-6:2016

Svensk titel:
Mättransformatorer - Del 6: Allmänna tilläggsfordringar för mättransformator med låg uteffekt

Engelsk titel:
Instruments transformers - Part 6: Additional general requirements for low-power instrument transformers

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 91
Används tillsammans med: SS-EN 61869-1, utg 1, 2009.
Ersätter: Delvis SS-EN 60044-7, utg 1, 2000 och SS-EN 60044-8, utg 1, 2003, gäller ej fr o m 2019-12-23.  |  Ersätts av:

ICS: 17.220.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.