Ansvarig svensk kommitté: TK 45  Kärnteknisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61005, utg 2:2017
CENELEC Publikation: EN 61005:2017
IEC Publikation: IEC 61005:2014

Svensk titel:
Kärnteknisk mätutrustning - Miljödosekvivalentratmätare för neutronstrålning

Engelsk titel:
Radiation protection instrumentation - Neutron ambient dose equivalent (rate) meters

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 56
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61005, utg 1, 2005, gäller ej fr o m 2019-11-14.  |  Ersätts av:

ICS: 13.280.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.