Ansvarig svensk kommitté: TK 18  Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60092-507, utg 1:2000
CENELEC Publikation: EN 60092-507:2000
IEC Publikation: IEC 60092-507:2000

Svensk titel:
Elinstallationer i fartyg - Del 507: Fritidsfartyg

Engelsk titel:
Electrical installations in ships - Part 507: Pleasure craft

Fastställelsedatum: 2000-12-01  |  Upphävandedatum: 2017-12-30
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 38
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60092-507, utg 2:2015.

ICS: 47.020.60  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.