Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Ikraftsättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-IEC 60500, utg 1:1985
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation: IEC 60500:1974

Svensk titel:
Akustik - Hydrofon för kalibreringsändamål

Engelsk titel:
Acoustics - IEC standard hydrophone

Fastställelsedatum: 1985-11-15  |  Upphävandedatum: 2020-05-15
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 1
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60500, utg 1:2017.

ICS: 17.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Används tillsammans med motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.