Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61058-1, utg 3:2002
CENELEC Publikation: EN 61058-1:2002
IEC Publikation: IEC 61058-1:2000

Svensk titel:
Strömställare för bruksföremål - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Switches for appliances - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2002-09-11  |  Upphävandedatum: 2021-05-25
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 169
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61058-1, utg 2, 1994  |  Ersätts av: SS-EN IEC 61085-1, utg 4:2018.

ICS: 29.120.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Amendment No. 1, 2001 till IEC 61058-1:2000 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.