Ansvarig svensk kommitté: TK 116  Säkerhet hos elektriska handverktyg

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61029-2-10, utg 1:2010/A11:2013
CENELEC Publikation: EN 61029-2-10:2010/A11:2013
IEC Publikation:

Svensk titel:
Transportabla motordrivna elverktyg - Säkerhet - Del 2-10: Särskilda fordringar på kapmaskiner

Engelsk titel:
Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-10: Particular requirements for cutting-off grinders

Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2019-10-19
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med: SS-EN 61029-2-10, utg 1, 2010 som fr o m 2016-07-22 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62841-3-10, utg 1:2016.

ICS: 25.080.60; 25.140.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.